pomorskinauczyciel.pl


Szanowni Państwo, Szanowni Nauczyciele Pomorza

 

mając na uwadze fundamentalne znaczenie nauczyciela w rozwoju młodych Pomorzan, Samorząd Województwa Pomorskiego zwraca się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w anonimowym i dobrowolnym badaniu poświęconym kondycji zawodowej nauczycieli. Badanie, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, obejmuje nauczycieli ze szkół i placówek z obszaru województwa pomorskiego, a jego głównym celem jest poznanie Państwa opinii w zakresie wykonywanej pracy na stanowisku nauczyciela. Państwa odpowiedzi będą zapisywane i kodowane w sposób anonimowy, a wyniki badania posłużą do kreowania lokalnych i regionalnej polityk edukacyjnych.

 

Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi, udział w badaniu zajmuje około 15 minut. Pragniemy również Państwa poinformować, że udział w badaniu jest możliwy do 16 października 2017 roku włącznie. Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

 

Zespół Badawczy

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.